นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 16:20:22
สถานะตลาด : Open(II)
ล่าสุด 1.70
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -2.30
วันก่อนหน้า 1.74
เปิด 1.75
สูงสุด 1.77
ต่ำสุด 1.69
ปริมาณ (หุ้น) 774,422
มูลค่า ('000 บาท) 1,332.48
ราคาเฉลี่ย ** 1.72

website: set.or.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

Designed & Developed by