ผลิตภัณฑ์ส่งออก – ภายในประเทศ

 สินค้าประเภทข้าว

ข้าวขาวหอมมะลิของไทยฮาเป็นข้าวขาวหอมมะลิที่ผ่านการคัดเลือกจากแหล่งเพาะปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด นำมาผ่านกระบวนการ ผลิตจากโรงงานที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและได้รับมาตรฐาน HACCP และ GMP และได้รับเครื่องหมายฮาลาลรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงมั่นใจได้ว่าข้าวขาวหอมมะลิตราเกษตรของเรา มีคุณภาพสม่ำเสมอ พร้อมทั้งยังได้รับมาตรฐานข้าวขาวหอมมะลิ 5% จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 

 

 สินค้าประเภทถั่ว

 

ผลิตภัณฑ์ถั่ว “ตราเกษตร” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ผ่านการคัดคุณภาพทุกเมล็ด สะอาด ขนาดได้มาตรฐาน ให้คุณค่าต่อร่างกายสูง เพราะอุดมด้วยเส้นใยอาหาร วิตามินแร่ธาตุ และโปรตีน จึงเหมาะที่จะเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน และบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ จึงทำให้ได้น้ำหนักที่มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายฮาลาล ตราไทยแลนด์แบรนด์

 

 สินค้ากาแฟสำเร็จรูป และอาหารว่าง

 น้ำส้มสายชูกลั่น “ตราเกษตร”

เป็นน้ำส้มสายชูกลั่น 5 % ผลิตมาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ คือ ข้าวเหนียวหมักกับยีสต์ แล้วผ่านกระบวนการกลั่น จนได้น้ำส้มสายชูกลั่นที่ใส สะอาด ไม่มีตะกอน และได้รับเครื่องหมาย มอก.(มาตรฐานอุตสาหกรรม) จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยและได้มาตรฐาน น้ำส้มสายชูกลั่น 5 % ตราเกษตร มีอายุการเก็บนาน 2 ปี โดยไม่เปิดฝาทิ้งไว้

 สินค้าเครื่องปรุงอื่นๆ

 

Designed & Developed by