นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 16:38:24
สถานะตลาด : Pre-close
ล่าสุด 1.69
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -2.87
วันก่อนหน้า 1.74
เปิด 1.75
สูงสุด 1.77
ต่ำสุด 1.68
ปริมาณ (หุ้น) 976,722
มูลค่า ('000 บาท) 1,673.38
ราคาเฉลี่ย ** 1.71

website: set.or.th

งบการเงิน

Quarterly Financial Reports

ปี 2547 Financial Q3-47 Financial Q4-47
ปี 2548 Financial Q1-48 Financial Q2-48
Designed & Developed by