นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 16 ต.ค. 2564 02:29:34
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.80
เปลี่ยนแปลง -0.01
%เปลี่ยนแปลง -0.55
วันก่อนหน้า 1.81
เปิด 1.82
สูงสุด 1.86
ต่ำสุด 1.80
ปริมาณ (หุ้น) 4,197,132
มูลค่า ('000 บาท) 7,699.02
ราคาเฉลี่ย ** 1.83

website: set.or.th

Designed & Developed by