นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 16:24:00
สถานะตลาด : Open(II)
ล่าสุด 1.69
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -2.87
วันก่อนหน้า 1.74
เปิด 1.75
สูงสุด 1.77
ต่ำสุด 1.69
ปริมาณ (หุ้น) 835,922
มูลค่า ('000 บาท) 1,436.43
ราคาเฉลี่ย ** 1.72

website: set.or.th

Designed & Developed by