นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2565 03:19:47
สถานะตลาด : Closed
ล่าสุด 1.67
เปลี่ยนแปลง +0.01
%เปลี่ยนแปลง +0.60
วันก่อนหน้า 1.66
เปิด 1.66
สูงสุด 1.70
ต่ำสุด 1.66
ปริมาณ (หุ้น) 111,040
มูลค่า ('000 บาท) 185.63
ราคาเฉลี่ย ** 1.67

website: set.or.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
กรรมการอิสระ

 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการอิสระ

 

 

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการอิสระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed & Developed by