กลยุทธทางธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวขาวหอมมะลิและถั่วต่างๆ ชนิดบรรจุถุง และสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช วุ้นเส้น และน้ำส้มสายชูภายใต้ชื่อตรา “เกษตร” และ ตรา “ฉลาดชิม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง (Premium)

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในธุรกิจข้าวขาวหอมมะลิและวุ้นเส้นถั่วเขียว โดยการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งในระดับโลก และขยายการลงทุนไปธุรกิจอาหารเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพและเกื้อกูลกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นผู้นำในด้านต้นทุนการผลิต และการบริหาร พร้อมศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศจดจำตราสินค้าอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยการนำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพสูงและพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ ผ่านโฆษณาผ่านสื่อ ออน์ไลน์ และ ทีวีทั่วประเทศ พร้อมครอบคลุมการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยบริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Modern Trade กลุ่มร้านค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ส่วนผู้บริโภคต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ ทำการโฆษณาผ่านดาวเทียม การออกงานแสดงสินค้า และการทำโรดโชว์

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาคุณภาพการผลิตจนได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร อาทิ THAILAND BRAND มาตรฐานกรมการค้าภายใน มาตรฐานกรมการค้าต่างประเทศ BRC GMP HACCP HALAL และมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 จากสถาบัน Intertek รวมถึงได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณการควบคุมคุณภาพ และการโฆษณาเป็นธรรมจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี

 

Designed & Developed by