การรับรองและรางวัลต่าง ๆ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาคุณภาพการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารจากหลายระบบทั้ง 2 โรงงาน คือ โรงงานผลิตข้าวและถั่ว และโรงงานผลิตวุ้นเส้น อาทิ Thailand Brand มาตรฐานกรมการค้าภายใน มาตรฐานกรมการค้าต่างประเทศ HALAL, GMP และ HACCP นอกจากนั้น บริษัทได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS รวมถึงเป็นบริษัทรายแรกที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเกียรติคุณการควบคุมคุณภาพ และการโฆษณาเป็นธรรมจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) รวมทั้งรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออกดีเด่น และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิตราเกษตรได้ทำให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศ

(ที่มา : AC Neilsen Retail Audit Thailand)

 

Designed & Developed by