กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตข้าว

จากแหล่งที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าวจนได้ข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่มี คุณภาพนำมาผ่านกระบวน การผลิตและบรรจุจากโรงงานที่มีความพิถีถิพันด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความทันสมัย จนได้รับการรับรอง มาตรฐานจากกรมการค้าภายใน ระบบ HACCP, GMP และ ISO 9001:2000 จึงทำให้ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ตราเกษตร เป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเมล็ดที่สวย หอม เหนียวนุ่ม หุงขึ้นหม้อ


อาหารกึ่งสำเร็จรูป

กระบวนการผลิตวุ้นเส้น

วุ้นเส้นตราเกษตรทำจากแป้งถั่วเขียว 100% ผ่านกระบวนการด้วย เครื่องจักรทันสมัย เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปลอดภัย ทำให้ได้วุ้นเส้น ที่มีความเหนียว นุ่ม ได้คุณภาพ ปราศจากไขมันและคลอเลสเตอรอล


กระบวนการผลิตขนมทองม้วน

Designed & Developed by