ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริหาร

 • หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานอายุ 27 ปี ไม่เกิน 42 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท – ตรี สาขาเฉพาะทางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารและระบบคุณภาพ ISO ,GMP, HACCP, BRC
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบ SAP และระบบปฏิบัติการ อายุประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร 5-10 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่อ.พุทธมณฑลสาย 5 และจ.นครสวรรค์ได้
 • ทุกตำแหน่งผู้สมัครยินดีผ่านการทดสอบเพื่อวัดผลด้านสติปัญญา บุคคลิกภาพ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการบริหารจัดการ
 • ตำแหน่งงานขายและการตลาดมีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ จีนได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความต้องการพื้นฐาน

 1. มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ เช่น ISO, GMP, HACCP, BRC เป็นอย่างดี
 2. มีผู้ค้ำประกัน และสามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสาย 5 หรือ โรงงานนครสวรรค์
 3. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
เลขที่140 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel.02-4821661-6 ต่อ 1101
หรือ E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Designed & Developed by