ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่/ เช็คเกอร์คลังและจัดส่งต่างประเทศใน ประเทศและต่างประเทศ

 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 •  มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารคลังสินค้า โลจิสติกส์ อย่างน้อย 5 ปี

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานอายุ 27 ปี ไม่เกิน 42 ปี วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท – ตรี สาขาเฉพาะทางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารและระบบคุณภาพ ISO ,GMP, HACCP, BRC
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบ SAP และระบบปฏิบัติการณ์และอายุประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร 5-10 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่อ.พุทธมณฑลสาย 5 และจ.นครสวรรค์ได้
 • ทุกตำแหน่งผู้สมัครยินดีผ่านการทดสอบเพื่อวัดผลด้านสติปัญญา บุคคลิกภาพ
 • ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการบริหารจัดการ
 • ตำแหน่งงานขายและการตลาดมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ จีนได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความต้องการพื้นฐาน

 1. มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ เช่น ISO,GMP,HACCP,BRC เป็นอย่างดี
 2. มีผู้ค้ำประกัน และสามารถปฏิบัติงานที่ โรงงานสาย 5 หรือ โรงงานนครสวรรค์
 3. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
เลขที่140 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel.02-4821661-6 ต่อ 1101 หรือ E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Designed & Developed by