ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

สินค้าประเภทข้าว


ข้าวกล้องหอมมะลิ
บรรจุ : 5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวขาวหอมมะลิใหม่
บรรจุ :  5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวขาวหอมมะลิ
บรรจุ :  5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวหอมคัดพิเศษ
บรรจุ :  5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
บรรจุ :  49 kg

ข้าวขาวเสาไห้ คัดพิเศษ
บรรจุ : 5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 100%
บรรจุ : 5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวไรซ์เบอรี่
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวกล้องหอมมะลิ
บรรจุ :  1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวหอมมะลิไทย
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวหอมนิล
บรรจุ :  1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวเหนียวดำ
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวมันปู
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวกข 43 ตราเกษตร
บรรจุ : 1 Kgs

Designed & Developed by