ข่าวและกิจกรรม

ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งจิตใจดีรีบสมัครด่วน! งานวิ่งการกุศล THE BOSS RUN 4 SHARING 2019
ข่าวสาร
13 . 03 . 19

บมจ.ไทยฮา ผลิตภัณฑ์“ตราเกษตร” ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งจิตใจดีรีบสมัครด่วน! งานวิ่งการกุศล THE BOSS RUN 4 SHARING 2019 วิ่งครั้งนี้ น้องๆ มีอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน เพราะ เราไม่ได้แค่บริจาค แต่เราถ่ายทอดความรู้และการจัดการ ผ่าน “โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน” เช้ามืดวันที่ 27 มกราคม ณ สะพานพระราม 8 ฝั่งธนฯ รับเพียง 2,500 ท่าน เข้าไปชมรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.thebossrun4sharing.com ด่วนนะคะ

สมาคมเดอะบอสส์ เป็นองค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงหากำไร โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์และประสานประโยชน์แก่สังคม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ “โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน” ให้นักเรียนที่ห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เราจะสร้างแปลงปลูกผัก เพื่อใช้ทำอาหารกลางวัน
2. โรงเพาะเห็ด 2,000 ก้อน เพื่อใช้ทำอาหารกลางวัน ที่เหลือนำไปขายเพื่อนำเงิน 50% บริหารจัดการซื้อเนื้อหมูและไก่ อีก 50% เก็บไว้เป็นกองทุน
3. บ่อปลานิล
4. เครื่องกรองน้ำบาดาลให้เป็นน้ำดื่มเพื่อให้เด็กมีน้ำสะอาด

ไม่ใช่แค่อาหารกลางวันที่ The Boss ทำให้เด็กๆ เรายังสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีการจัดการ ได้แก่
1. รู้จักวิธีการ เพาะปลูกผัก / เพาะเห็ด / เลี้ยงปลา / เลี้ยงไก่ไข่ 2. รู้จักการจัดการวางแผนอย่างมีระบบ 3. รู้จักการค้าขาย 4. รู้จักการเป็นผู้ให้ “ถึงไม่มีเงินก็เป็นผู้ให้ได้” 5. รู้จักความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง เคารพซึ่งกันและกัน

Designed & Developed by