ข่าวและกิจกรรม

ปฏิบัติธัมม์ประจำเดือนมีนาคม
ข่าวสาร
13 . 03 . 19

ปฏิบัติธัมม์ประจำเดือนมีนาคม
คุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และคุณฐิติมา ออศิริวิกรณ์ อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ให้กับพนักงานบมจ.ไทยฮา ผลิตภัณฑ์ตราเกษตร ได้กล่อมเกลา พัฒนาจิตใจ และร่วมทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมบุญนี้ จัดเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมีนาคม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ณ สำนักงานบมจ.ไทยฮา พุทธมณฑลสาย 5
สำหรับสาธุชนผู้สนใจ สามารถติดตามการถ่ายทอดสด การปฏิบัติธัมม์ดูจิต ได้ที่
https://youtu.be/-Kv3qn876EI
และติดตามข่าวสารได้ที่ www.thammatipo.com

Designed & Developed by