ข่าวและกิจกรรม

ตราเกษตร ตามรอยบุญพระอาจารย์ธัม์มทีโป ณ วัดตากฟ้า
ข่าวสาร
13 . 03 . 19

ตราเกษตร ตามรอยบุญพระอาจารย์ธัม์มทีโป ที่วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์ ?
พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ อาราธนานิมนต์ พระอาจารย์ ธัม์มทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จ.พังงา และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต โดยร่วมเป็นประธานในการปฏิบัติ พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และเจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ร่วมกันเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2561 เนื่องในสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ
การปฏิบัติธัมม์ครั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ พร้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 แม่ของแผ่นดิน และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
วัดตากฟ้า ตั้งอยู่ที่ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็นสำนักศาสนศึกษาด้านปริยัติธรรมบาลีที่แต่ละปีมีพระภิกษุสามเณร สอบได้จำนวนมากจนติดอัดดับสูงในประเทศ วัดนี้เดิมเป็นสำนักสงฆ์และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี 2510 จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้มีพระบรมราชานุญาต สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเมื่อ พ.ศ.2546
นอกจากการปฏิบัติธัมม์ฝึกจิต คณะศิษย์ของพระอาจารย์นำโดยคุณสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม CEO บมจ.ไทยฮา ผลิตภัณฑ์ตราเกษตร ยังได้ร่วมกับศิษย์ท่านอื่นๆ ถวายปัจจัยให้ทางวัด ถวายผลิตภัณฑ์ตราเกษตร อาทิ โจ๊กตราเกษตร ข้าวสารตราเกษตร และติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ขนาดใหญ่ให้กับทางวัดด้วย 1 ชุดและถวายให้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรอีก 1 ชุด จึงเรียนมาเพื่อสาธุชนได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามการปฏิบัติธัมม์ดูจิต ได้ที่
https://youtu.be/65F3L2APfAs
ติดตามข่าวสารได้ที่
www.thammatipo.com
#บ้านวังเมือง #dhammadipo #ตราเกษตร

Designed & Developed by